Kompleksowa obsługa prawna

i ochrona Państwa interesów.

Kontakt

502 677 960

Adwokat Marcin Tyrcz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003). W roku 2010 ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z procesem sądowym, przygotowywaniem umów z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego oraz rejestrowaniem podmiotów gospodarczych. Świadczył pomoc prawną dla firm średniej i dużej wielkości z branży nasiennej, budowlanej, w tym również producentów i dystrybutorów sprzętu technicznego dla branży budowlanej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Jego praktyka obejmuje reprezentację procesową przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, w tym dotyczących prawa pracy oraz w sprawach z zakresu prawa karnego oraz wykonujący pracę pod nadzorem partnerów aplikanci adwokaccy i radcowscy.

 

header_divider

 

Radca prawny Katarzyna Nierenberg

Od 2015 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, egzamin radcowski zdała z wyróżnieniem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, procesie inwestycyjnym i budowlanym mającym na celu budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, jak i handlu wielkopowierzchniowego. Ponadto zajmuje się analizą i opiniowaniem umów deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, najmu, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, służebności przesyłu. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak również z zakresu prawa nieruchomości.

Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych Kancelariach Prawnych, w chwili obecnej prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców specjalizujących się w reklamie i inwestycjach deweloperskich.

 

header_divider

 

Prawnik Barbara Okońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sveučilište w Zagrzebiu (studia w ramach LLP Erasmus na kierunku prawo), które w 2013 roku ukończyła z bardzo dobrym wynikiem.

Od 2011 roku współpracuje z Kancelariami Prawnymi oraz aktywnie działała na rzecz organizacji pożytku publicznego. W ramach wykonywanego zawodu zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Jest specjalistką z zakresu prawa korporacyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu (umowy spółek, postępowanie rejestrowe, umowy między wspólnikami, prowadzenie, zmiana, przekształcenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej). Dzięki doskonałej znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i chorwackiego, opiniuje umowy handlowe w różnych językach oraz współpracuje z wieloma zagranicznymi podmiotami.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie handlowym.

 

header_divider

Ponadto współpracujemy z niezależnymi adwokatami specjalizującymi się w prawie administracyjnym oraz karnym.

header_divider

Gwarantujemy

  • Pomoc prawną

    Profesjonalną i kompleksową pomoc prawną wykonywaną ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki radcy prawnego i adwokata, które zobowiązani jesteśmy respektować jako reprezentujący zawody zaufania publicznego oraz członkowie samorządów zawodowych.

  • Dyskrecję

    Zachowanie tajemnicy zawodowej obejmującej wszelkie informacje uzyskane od Klientów w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.

  • Zadowolenie ze współpracy

    Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferując najwyższy poziom usług. Swoje stosunki z Klientami opieramy na zaufaniu, które jest podstawą naszej działalności. Doświadczenie jakie zdobyliśmy w czasie wykonywania praktyki zawodowej, daje rękojmię rzetelnego i profesjonalnego rozwiązania Państwa problemów.